Data & lister...

Trådvæv, kvadratmasket
Kunststofvæv
Sigtevæv
Filtervæv
Vindbrydende net
Punktsvejste net
Pressegitter
Bølgegitter
Perforerede plader, Runde huller
Perforerede plader, Kvadratiske huller
Strækmetal
Sibånd
Kopelevatorkæde
Rundstålskæder
Spalte- & buesier
Spalte- & buesier, anvendelsesmuligheder 
Spalteriste til arkitektoniske formål
SpeziPerf® & ConiPerf®
Trådstrik
Trådkurve og bure
Trådtransportbånd, standard typer
Trådtransportbånd, opmåling gr. 100 & 200
Trådtransportbånd, opmåling gr. 300 & 400
Trådtransportbånd, opmåling gr. 600 & 700
Trådtransportbånd, opmåling gr. 800 & 900
Trådtransportbånd, opmåling gr. 1000 &1200
Trådtransportbånd, opmåling gr. 1300
Trådtransportbånd til arkitektoniske formål
Litzebånd til arkitektoniske formål
Litzebånd - anvendelsesmuligheder

 

For at få adgang til de datablade, som er listet herunder, beder vi Dem udfylde og sende nedstående formular. Derefter vil listerne være tilgængelige.

E-mail
Firmanavn/Tlf.

 

 
        Tarp Byvej 70 * DK - 6715 Esbjerg N * Tlf: (+45) 76 12 33 66 * E-mail: wct@wct.dk SITE MAP